CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Quý khách có thể đặt hàng theo một trong các cách sau:
Đặt hàng trực tiếp: thông qua chức năng Bán hàng online trên website.
Đặt hàng thông qua Live chat: Quý khách có thể đặt hàng trực tiếp thông qua live chat trên website. Quý khách hãy để lại thông tin liên hệ! Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể và chuyển hàng đến cho Quý khách.
Điện thoại trực tiếp: Quý khách có thể gọi trực tiếp đến Hotline: 0907 376 496 để đặt hàng.