CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc chăm sóc khách hàng.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả thông tin của khách hàng chỉ dùng cho nội bộ công ty Thái Thuận phục vụ chăm sóc khách hàng.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Một năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: E10/286 Quốc Lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa, khách hàng gửi email về địa chỉ thaithuanco@yahoo.com.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.

  1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công ty Thái Thuận chăm sóc khách hàng.